Poskytujeme služby v oblasti finančního auditu, sestavení účetních závěrek a poradenství.

Auditní služby

Audit účetní závěrky
Audit konsolidované účetní závěrky
Audit konsolidačního balíčku
Audit zahajovací rozvahy
Prověrka účetnictví

Služby v oblasti akvizic, konsolidací a přeměn společností

Finanční a daňové Due Diligence
Zpracování účetních výkazů do IFRS
Vyplnění konsolidačních balíčků
Provedení konsolidace a sestavení konsolidované účetní závěrky
Účetní řešení přeměn společností

Účetní a daňové služby

Vedení účetnictví
Konzultace účetní a daňové problematiky
Metodické směrnice