• Široké spektrum poskytovaných služeb zahrnující řešení odborných problémů z oblasti auditu, účetnictví a daní.
  • Praxe při odborné spolupráci s dceřinými firmami zahraničních společností, schopnost komunikace v anglickém jazyce.
  • Odborná úroveň pracovníků firmy skládajících se z auditorů, daňových poradců a zkušených účetních odborníků, dávající záruku správného pochopení problému jak po stránce praktické, tak i teoretické.
  • Pestrá forma služeb od dlouhodobé spolupráce při auditech účetní závěrky, zpracování konsolidací, vedení účetnictví, účetních a daňových konzultací až po příležitostný kontakt řešený dílčími konzultacemi dle potřeby klienta.
  • Individuální přístup ke klientům, vyplývající z různých požadavků na formu spolupráce.
  • V rámci auditů účetních závěrek klademe při přijetí zakázky důraz na zajištění hladkého a efektivního převzetí agendy klienta tak, aby změna auditora nepředstavovala pro společnost zbytečnou zátěž a riziko. Tyto pečlivě promyšlené a dlouholetými zkušenostmi podložené postupy a procesy považujeme za jednu z klíčových součástí služeb, které poskytujeme a pro klienta pak změna auditora představuje skutečnou přidanou hodnotu.