Ivana Smolková

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku.

Od roku 2019 auditor zapsaný do seznamu Komory auditorů ČR – oprávnění č. 2473.

Praxe: účetní ve společnosti KES, spol. s r.o., auditor a asistent auditora ve společnosti AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Společník a jednatel společnosti AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Vladimír Smolka

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku a dále obor Finance a oceňování podniku.

Praxe: audit manažer v mezinárodní auditorské společnosti, vedoucí oddělení auditu ve společnosti AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Jednatel společnosti AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Vlastimil Pavéska

Absolvent fakulty strojní VUT Brno, katedra ekonomiky a řízení.

Od roku 1991 auditor zapsaný do seznamu Komory auditorů ČR – oprávnění č. 0578.

Praxe: samostatný referent v útvaru financování, vedoucí informační soustavy – hlavní účetní v TOS Kuřim; vedoucí kontrolní skupiny prověřování ročních účetních závěrek v rámci koncernu TST Praha, auditor OSVČ, auditor ve společnosti AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Společník a jednatel společnosti AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o.