Společnost AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. byla založena v roce 1993 a její hlavní činnost tvoří od začátků audity účetních závěrek a poradenská činnost v účetně-daňové oblasti.

Společník Vlastimil Pavéska je společníkem od začátku existence společnosti, je absolventem vysoké školy s ekonomickým zaměřením a auditorem zapsaným v seznamu Komory auditorů ČR. Druhým společníkem je od listopadu 2018 Ivana Pavésková, která je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a auditorem zapsaným v seznamu Komory auditorů ČR.

Mezi klienty společnosti AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. patří přibližně 25 společností s různým předmětem činnosti – od průmyslové výroby a stavebnictví, přes obchodní činnost, až po společnosti zabývající se obchodováním s cennými papíry.

Služby společnost poskytuje v českém, anglickém a německém jazyce.