Při stanovování výše odměny usilujeme o zajištění nejlepšího možného poměru mezi náklady a přínosy námi nabízených služeb. Klademe důraz na transparentnost a srozumitelnost naší cenové nabídky.

Stanovení ceny u zakázek typu audit účetní závěrky, audit konsolidované účetní závěrky, zavádění účetních systémů, zpracování účetních výkazů do mezinárodně čitelné podoby, účetní řešení přeměn společností, vedení účetnictví vychází z předpokládaného objemu vynaložené práce. Ten je dán složitostí účetního systému firmy klienta v závislosti na velikosti obratu, komplikovanosti vnitropodnikového účetnictví, existenci zahraničně-obchodních operací, rozsahu skladového hospodářství, případně specifických účetních operací a požadavků objednatele.

Lze říci, že společnost AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. se v rámci své cenové nabídky pohybuje ve středu firem majících stejné zaměření. V případě poradenských služeb je cena závislá na složitosti poradenství a jeho četnosti, pohybuje se v rozptylu 1 000 – 1 500 Kč/hod.