Štítek: Odložená daň

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se povinného auditu účetní závěrky

V tomto článku jsou shrnuty nejčastější otázky spojené s povinným auditem individuální účetní závěrky, nezabývá se auditem konsolidované účetní závěrky. Kdy má účetní jednotka povinné ověření účetní závěrky auditorem? Pro posouzení, …